Skip to main content

Стручно усавршавање 2014/2015.

План стручног усавршавања за 2014/2015

Извештај о стручном усавршавању 2014/2015

Школска 2014/2015 године донела је обиље активности у области стручног усавршавања.

Наставници и стручни сарадници су похађали неколико семинара:

  • Методе и облици ефикасне наставе и учења - базични ниво
  • Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави
  • Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење.

Осим тога школа је у септембру 2014. године укључена у пројекат Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу и нивоу установе, који реализује Завод за вредновање квалитета образовања.
Током реализације пројекта остварена је сарадња са ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи, која је наша партнерска школа, а затим и са другим учесницима Пројекта током похађања електронског курса. Пројекат је обухватио две врсте активности:

  • семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи (12. и 13. јануар 2015. у партнерској школи ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи),
  • пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала – опште образовање и развој људског капитала.

Више о томе можете прочитати у школском листу Чаролије, број 19 и број 21.

2013/2014.

План стручног усавршавања

Стручно усавршавање ван школе

Смотра стваралаштва школских библиотекара, октобар 2013.

Тим школе на смотри
Комуникација
Лого

Стручно усавршавање у школи/установи

Извештај о стручном усавршавању

2012/2013.

Стручно усавршавање у школи/установи

План стручног усавршавања
Извештај о стручном усавршавању

Презентације коришћене током излагања на састанцима стручних већа и Наставничког већа:
Растимо као једно - Бољи смо заједно
Технике подучавања
Праћење и вредновање рада ученика у складу са образовним стандардима
Вредновање, мерење и праћење рада у настави
Добра припрема за час – успешан час
Сарадничко учење
Пројекат у настави
Комуникација
Пример добре праксе
Руже су свуда око нас

2011/2012.

Стручно усавршавање у школи/установи

Стручно усавршавање у школи обухватило је следеће активности:

  • реализација угледних часова, разговор о часовима са педагогом и директором, размена наставног материјала са колегама,
  • радионица/вежбаоница Школска библиотека и интернет у оквиру Програма подршке пројектима популаризације Интернета Регистра националног интернет домена Србије за 2011. годину. За ту прилику коришћена је презентација прилагођена за наставнике „Школа и интернет“,
  • представљање Правилника о оцењивању,
  • презентација пројекта Оштро перо и часова тематске наставе Приказ књиге, произашле из пројекта, као пример доказа/материјала за портфолио,
  • представљање Правилника о стручном усавршавању и важности самовредновања као почетка израде портфолија кроз презентацију "Од самовредновања до портфолија".