Skip to main content

Стручно усавршавање 2016/2017.

План стручног усавршавања за 2016/2017.

Извештај о стручном усавршавању 2016/20172016/2017.

Током 2016/2017. године наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције на стручним семинарима и скуповима.

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

  • Излагања и радионице на Наставничком већу
  • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
  • Пројектна и тематска настава
  • Учешће у изради прилога за сајт школе и школски лист

Презентације са Наставничког већа: