Skip to main content

Стручно усавршавање 2015/2016.

План стручног усавршавања за 2015/2016.

Извештај о стручном усавршавању 2015/2016.

Школска 2015/2016. године донела је обиље активности у области стручног усавршавања.

Наставници и стручни сарадници су похађали неколико семинара:

  • Планирање и реализација додатне образовне подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи
  • Казивање уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика
  • Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење.

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

  • Размена искустава и хоризонтално учење
  • Предавањe и радионица на Наставничком већу, анализа и дискусија
  • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
  • Пројектна и тематска настава

 Више о активностима на часовима пројектне и тематске наставе можете прочитати у школском листу Чаролије за 2015/2016. годину.