Skip to main content

Запослени

Управа школе

Милка Војиновић, директор
Марина Ружић, помоћник директора
Драгана Марковић, секретар

Администрација

Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства
Јелена Васић, административни радник

Стручни сарадници

Надаша Демић, педагог
Марина Луковић, библиотекар

Разредна настава

Ксенија Илић
Синиша Босић
Милица Лучић
Слађана Миловановић
Босиљка Ћорковић
Гордана Косанић
Вукашин Вучинић
Тања Ћирковић
Драгана Црногорац
Сања Петровић

Предметна настава

Марина Луковић, наставник српског језика
Данка Стојановић, наставник српског језика
Валентина Милетић Тарабановић, наставник српског  језика
Сава Стевановић, наставник математике
Марија Јоксимовић, наставник математике
Марина Ружић, наставник енглеског језика
Јелена Стевановић, наставник енглеског језика
Светлана Матко, наставник француског језика
Слободан Карановић, наставник историје и ГВ
Радица Јаћимовић, наставник географије
Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије
Наташа Булатовић, наставник физике
Славојка Берић, наставник хемије
Саша Живановић, наставник ТИО и ИИР
Зоран Буквић, наставник ИИР
Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
Милена Илић, наставник физичког васпитања
Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
Јована Антонијевић, наставник музичке културе
Срећко Глигоријевић, вероучитељ
Биљана Николић, вероучитељ

Помоћно-техничко
особље

Вукосава Косанић
Марина Рњаковић
Десанка Тесла
Милка Милосављевић
Драган Јаковљевић
Милан Симић
Валентина Тодоровић