Запослени

Управа школе

Ксенија Илић, директор
Јелена Стевановић, помоћник директора
Драгана Марковић, секретар

Администрација

Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства
Јелена Васић, административни радник

Стручни сарадници

Надаша Демић, педагог
Марина Луковић, библиотекар

Разредна настава

Синиша Босић
Милица Лучић
Слађана Миловановић
Босиљка Ћорковић
Гордана Косанић
Љиљана Вићовац
Тања Ћирковић
Ружица Будимкић
Сања Петровић
Јована Петровић

Предметна настава

Данка Стојановић, наставник српског језика
Софија Зећовић, наставник српског  језика
Сава Стевановић, наставник математике
Марија Јоксимовић, наставник математике
Марина Ружић, наставник енглеског језика
Јелена Стевановић, наставник енглеског језика
Светлана Матко, наставник француског језика
Слободан Карановић, наставник историје и ГВ
Радица Јаћимовић, наставник географије
Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије
Наташа Булатовић, наставник физике
Славојка Берић, наставник хемије
Саша Живановић, наставник ТИО и ИИР
Зоран Буквић, наставник ИИР
Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
Милена Илић, наставник физичког васпитања
Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
Јована Антонијевић, наставник музичке културе
Срећко Глигоријевић, вероучитељ
Предраг Маринковић, вероучитељ

Помоћно-техничко
особље

Вукосава Косанић
Марина Рњаковић
Десанка Тесла
Милка Милосављевић
Драган Јаковљевић
Милан Симић
Валентина Тодоровић