Skip to main content

Летопис

Реч уредника

Летопис Основне школе „Милорад Мића Марковић" садржи  податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.
У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.
Ове активности су представљене детаљније кроз прилоге на сајту школе и у школском листу Чаролије.

Марина Луковић, уредник

Летопис 2022/2023

Летопис 2022/2023.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2022/2023. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа. У школској 2022/2023. години објављена су три броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.

 

Летопис 2021/2022

Летопис 2021/2022.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа. У школској 2021/2022. години објављена су четири броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.

 
 

Летопис 2020/2021

Летопис 2020/2021.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа. У школској 2020/2021. години објављена су три броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.

Летопис 2019/2020

Летопис 2019/2020.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2019/2020. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа. У школској 2019/2020. години објављена су три броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.

Летопис 2018/2019

Летопис 2018/2019.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2018/2019. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа. У школској 2018/2019. години објављена су четири броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.

 

Летопис 2017/2018

Летопис 2017/2018.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада у школској 2018/2019. години. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа.

У школској 2018/2019. години објављена су четири број Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика. 

 

Летопис 2016/2017

Летопис 2016/2017.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада током школске 2016/2017. године. За израду је коришћен Извештај о раду школе, као и текстови у вези са бројним активностима који се налазе у четири броја школског листа.

У школској 2016/2017. години објављена су четири број Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ови бројеви школског листа постављени су на страни Школски лист.

 

Летопис 2015/2016

Летопис 2015/2016.

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада током 2015/2016. године. За израду су коришћени извештаји о раду школе, тј. наставника, стручних сарадника и директора, као и текстови у вези са бројним активностима објављивани у школском листу.
Ово је година у којој се обежава 150, тј. 170 година постојања школе, па је у летопису и прилог о дешавањима у оквиру пројекта Јубилеји, посвећеног великим годишњицама.

У школској 2015/2016. години објављена су четири број Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ови бројеви школског листа постављени су на страни Школски лист.

 

Летопис 2014/2015

Летопис

Дешавања у школи су детаљно представљена у Годишњем извештају о раду школе, као и у школском листу и на сајту школе.

У школској 2014/2015. години објављено је пет бројева Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ови бројеви школског листа постављени су на странама:

 

Ток школских пројеката и коначни продукти представљени су на посебној страни сајта - Школски пројекти 2014/2015.

У школској 2014/2015. години реализовано је шест пројеката:

 

Летопис 2013/2014

Летопис

Детаљи о активностима у школи су у прилозима на сајту школе и у школском листу Чаролије. Посебно су значајне стране посвећене школским пројектима.
У школској 2013/2014. години реализована су три велика пројекта и за њих су направљене посебне стране на сајту школе:

У школској 2013/2014. години објављена су четири броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ова четири броја су постављена на странама: