Skip to main content

О нама

ПоповићОсновна школа "Милорад Мића Марковић" у Малој Иванчи ради у матичном одељењу у Малој Иванчи и у два издвојена одељења, у Малом Пожаревцу и у Поповићу.

Школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу имају по осам одељења, од првог до осмог разреда по једно одељење. Настава се одвија у две смене. Школа у Поповићу има два комбинована одељења од првог до четвртог разреда, први и трећи разред и други и четврти, а настава се одвија само у преподневној смени. Ученици из Поповића од петог до осмог разреда похађају наставу у Малој Иванчи. Ученици из Сенаје од петог до осмог разреда похађају наставу у Малом Пожаревцу.

Месна заједница Мала Иванча је сеоско насеље на левој страни речице Раље, удаљено од општинског средишта, Сопота 16 km. Има 560 домаћинства и 1700 становника. Месна заједница Мали Пожаревац је сеоско насеље на десној страни речице Раље, удаљено од Сопота 18 km. Има 470 домаћинстава и 1500 становника. Месна заједница Поповић се налази на путу за Раљу и Сопот. Има 510 домаћинстава и 1550 становника. Ресурси важни за школу су: здравствене амбуланте у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу и Библиотека "Љубивоје Гајић" у Малом Пожаревцу.

ОШ "Милорад Мића Марковић"Сви школски објекти имају спортске терене и велика дворишта са уређеним зеленим површинама. Улога школе у овој средини је веома велика и као носиоца образовно-васпитне делатности, али и културне и спортске делатности.
У школи се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне вредности, подстиче и развија креативност ученика, одговорност, самосталност и толеранција.
Наша школа је све модернија и у њој се примењују савремене методе учења. Развија се читалачка, информациона и медијска писменост ученика.
Подстиче се лични развој ученика и уважавање и разумевање у комуникацији са другима.
Деца уче како да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу и проширују своја знања из области науке, уметности и традиције. Развијају еколошку свест и уче се здравом стилу живота.

Сарађујемо са локалном заједницом и учествујемо у културним, јавним и спортским манифестацијама у општини и граду.

Мали Пожаревац