Skip to main content

Одељењски часопис

Пројекат Одељењски часописа реализован је у комбинованом одељењу II3 и IV3 ју Поповићу. На часовима српског језика и ликовне културе и часовима библиотекара ученици су стицали вештине информационе и медијске писмености. Пратили су лекције Прича о медијима у електронском курсу Библиотека и упознали се са врстама и одликама медија и медијских порука. Део ових часова је посебно био посвећен новинама и часописима,

Користили су часописе за учење, о важности очувања природе учили су на часовима природе и друштва и чувара природе, током марта, априла и маја 2015. године. Обележили су Дан планете Земље, говорили о томе како деца могу да утичу на смањење проблема који прете опстанку планете и наводили примере доброг и лошег понашања за очување животне средине.

Затим су стечено знање о часописима применили кроз осмишљавање рубрика и припрему прилога за одељењски часопис. Редакција, коју су чинили сви ученици, наставник и библиотекар, разматрала је у којим активностима је одељење било најуспешније током школске године. Међу многобројним ликовним и литерарним дечијим радовима, најбољи су били они на тему књига и читања, као и у вези са природом бригом о њој. Одлучено је да рубрике у одељењском часопису буду: Школски дани, Дружење са књигом и Зелене стране. Ученици су предложили да део часописа буде посвећен смешним причама из школског живота и екскурзији. Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића, замена улога наставника и ученика и ускршња радионица, које су, такође, биле веома успешне активности, приказане су кроз фотографије на коричним странама часописа, јер је о њима већ писано за школски лист Чаролије. Било је много предлога како да се назове часопис, на пример: Дечији свет, Дечија радост, Школске радости и сл. Изабрана је краћа варијанта једног предлога и лист је добио име – Радост.

Израђен на 16 страна, основни део чине оригинални ликовни радови и састави (песме, приче, прикази, репортажа, анегдоте са часова...) у штампаној форми. Поједини делови текста (уводници за сваку страну, коментари уз фотографије...) су исписани руком. Радост је представљен родитељима и гостима током програма, којим је обележен крај школске године, 11. јуна 2015. године. Сви присутни су похвалили идеју за израду часописа и његов изглед и садржај. Часопис је урађен и у електронској форми, која је веома слична оригиналу.

Радост у електронском облику можете погледати овде.