Skip to main content

2021/2022

Оштро Перце

Ученици наше школе укључили су се и ове школске године у реализацију међушколског пројекта Оштро Перце. Циљеви пројекат су подстицање сарадње библиотекара и наставника, развијање читалачке, медијске и дигиталне писмености ученика, подстицање креативности и стваралаштва ученика. Током другог полугодишта библиотекар, учитељи и наставници реализовали су низ радионица током којих су са ученицима анализирали дела предвиђена програмом пројекта, разговарали са ученицима о прочитаном, давали упутства ученицима како да напишу самосталну бајку или причу. Ученици су писали приказе, писали оригиналне приче и бајке, илустровали своја дела. Ученици I1 са својом учитељицом припремили су сликовницу од својих радова. Своју бајку Вероника Милошевић ученица VI2 преточила је у стрип.

Реализовано је и низ радионица са ученицима V1, VII1 и VII2 у којима су библиотекар и наставници користили метод библиотерапије. На часовима српског језика ученици V1 су са својом наставницом Данком Стојановић читали и анализирали дело „Аги и Ема“. Анлизирали су постипке главног јунака, издвајали проблеме и проблемске ситуације. Ученици су показали висок степен интересовања за дело, идентификовали се са главним јунаком и на различите начине интерпретирали дело. На часовима читаонице ученици седмог разреда са наставницом Светланом Матко читали су дело „Златоруни ован“. Издвајали су реалне ситуације из бајке и анализирали поступке јунака. Анализа се наставила на часовима библиотекара и новинарске секције. Закључили су да сада боље сватају своје родитељи и то колико они брину, као и то да зло не долази само од натприродних бића већ постоји и у човеку. Након анализе писали су дневничке записе главног јунака, цртали и илустровали бајку.

Сви радови наших ученика могу се погледати у документу Оштро Перце 2022.