2014/2015

У школској 2014/2015. години реализовано је више пројеката. Коначни продукти и извештаји о њима представљени су на посебној страни под називом Пројекти 2014/2015.

Активности из пројеката Здрав живот и Одељењски часопис, представљени су и кроз радове пријављене на конкурс „Дигитални час“. У Зборнику радова су три рада:

1. „Здрав живот“, аутори Љиљана Вићовац и Слађана Галушка,

2. „Здрав живот - Healthy life“, аутори Јелена Стевановић, Мирослав Станковић и Слађана Галушка,

3. „Одељењски часопис Радост“, аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка.