2016/2017

Током 2016/2017. године реализовани су следећи пројекти:

  1. Shakespeare 400
  2. Прваци
  3. Новогодишњи вашар и предузетништво
  4. Оштро Перце
  5. Моје тело
  6. Јубилеји
  7. Професионалана оријентација

У оквиру пројекта „Јубилеји“ организовани су часови тематске наставе „Очување културне баштине“ за ученике четвртог разреда и „Дигиталне збирке“ за ученике седмог разреда. Активности са ових часова представљене су и кроз радове пријављене на конкурс „Дигитални час“. Рад „Дигиталне збирке“  је освојио трећу награду, а у Зборнику радова су оба рада,

Сви пројекти су представљени у школском листу Чаролије и у летопису школе.

Скраћене прилоге о пројектним активностима погледајте у документу Школски пројекти 2016/2017.