Школски пројекти

Наставници и ученици наше школе реализују веома успешне часове пројектне и тематске наставе.

Овде представљамо активности из школских пројеката.

2017/2018

Током 2017/2018. године реализовани су пројекти Оштро Перце и Андрићу у част.

Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи током јануара, фебруара и марта 2018. године. Учествовали су сви ученици од првог до осмог разреда у сва три објекта наше школе (Мала Иванча, Поповић, Мали Пожаревац).

Ученици млађих разреда су израдили бројне лепе сликовнице. Неколико најбољих представљамо на овој страни:

Бајка о рибару и рибици, ученици II1

Себични џин, ученици III2

Бајка о рибару и рибици, Кристијан Марјановић III3

Девојчица са супер моћима, Нађа Ђаковић III3

Ружно паче, Анђела Стојановић IV2

Трнова Ружица, ученици IV3

 

Као део пројекта Оштро Перце реализован је пројекат Андрићу у част са ученицима старијих разреда у Малој Иванчи током децембра 2017. и јануара 2018. године. Ток и продукти пројкета приказани су у презентацији Пројекат Андрићу у част .

 

2016/2017

Током 2016/2017. године реализовани су следећи пројекти:

  1. Shakespeare 400
  2. Прваци
  3. Новогодишњи вашар и предузетништво
  4. Оштро Перце
  5. Моје тело
  6. Јубилеји
  7. Професионалана оријентација

У оквиру пројекта „Јубилеји“ организовани су часови тематске наставе „Очување културне баштине“ за ученике четвртог разреда и „Дигиталне збирке“ за ученике седмог разреда. Активности са ових часова представљене су и кроз радове пријављене на конкурс „Дигитални час“. Рад „Дигиталне збирке“  је освојио трећу награду, а у Зборнику радова су оба рада,

Сви пројекти су представљени у школском листу Чаролије и у летопису школе.

Скраћене прилоге о пројектним активностима погледајте у документу Школски пројекти 2016/2017.

2015/2016

Школска 2015/2016. година доноси нове пројекте. Коначни продукти и извештаји о њима представљају се на посебној страни под називом Пројекти 2015/2016.

Пројекти су представљени и у школском листу Чаролије, бројеви 23 - 26.

2014/2015

У школској 2014/2015. години реализовано је више пројеката. Коначни продукти и извештаји о њима представљени су на посебној страни под називом Пројекти 2014/2015.

Активности из пројеката Здрав живот и Одељењски часопис, представљени су и кроз радове пријављене на конкурс „Дигитални час“. У Зборнику радова су три рада:

1. „Здрав живот“, аутори Љиљана Вићовац и Слађана Галушка,

2. „Здрав живот - Healthy life“, аутори Јелена Стевановић, Мирослав Станковић и Слађана Галушка,

3. „Одељењски часопис Радост“, аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка.

  • 1
  • 2