Skip to main content

Оштро Перце

 

Оштро Перце 2014/2015 - завршена пета сезона

Још једна сезона пројекта Оштро Перце, у коме учествује и Основна школа „Милорад Мића Марковић“ успешно је реализована. Програм за школску 2014/2015. годину обогаћен је новим садржајима и намењен ученицима свих разреда основне школе, као и средњошколцима, а добио је и мото: „Читај, мисли и стварај“. У мају и јуну 2014. године у оквиру пројекта урађено је истраживање о читалачким навикама и информационој и медијској писмености ученика, наставника и библиотекара.i На основу резултата, који су показали недовољну заступљеност елемената ИМП у наставном плану и програму, Оштро Перце 2014/2015. увело је новине, међу којима су осмишљавање квиза, писање састава на теме у вези са прочитаним текстовима и сл. Програм и наставни материјали су на веб страни Супер учење.ii

У такмичарском делу, који је трајао од октобра 2014. до априла 2015. године, учествовало је 17 основних и 5 средњих школа, 60 библиотекара и наставника и око 600 ученика. Пројекат се одвијао кроз три области:

  • Побољшање читалачких навика ученика
  • Развијање информационе и медијске (и информатичке) писмености ученика
  • Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића.

Као примери добре праксе у вези са развијањем информационе и медијске писмености ученика и обележавања годишњица, учесницима пројекта представљени су радови ученика, наставника и библиотекара ОШ „Милорад Мића Марковић“, реализовани током школске 2013/2014. године. Ти радови су представљени на веб страни школе и у школском листу, као и у чланку Школа, позориште и телевизија: библиотекар у години јубилеја (аутор Слађана Галушка), објављеном у часопису Школски библиотекар број 6.iii

Током шест месеци трајања ученици су читали песме, приче и романе и гледали филмове, а затим су писали приказе и правили трејлере, илустровали текстове које су читали, састављали своја књижевна дела, драматизовали их, изводили позоришне представе, осмишљавали квизове, цртали плакате и корице за књиге и сачињавали разне друге медијске поруке и показали да су стекли вештине ИМП. Најбољи радови су постављени на веб страни Супер учења.

На Међународни дан дечије књиге, 2. априла 2015. године, у Америчком кутку у Београду, одржан је завршни сусрет пројекта који је окупио 150 ученика, наставника и библиотекара.iv

 

Оштро Перце у ОШ „Милорад Мића Марковић“

Ученици наше школе учествовали су у пројекту кроз различите активности.v  Ученици свих разреда су читали романе издавачке куће Одисеја, а најревноснији су били ученици трећег и четвртог разреда. Трећаци су читали роман Вера, Ника и њихових седам бака, а четвртаци роман Једно другом до увета, разговарали о њима, писали приказе и илустровали их. За развијање информационе и медијске писмености, ученици су могли да прате прате лекције на страни Супер учење, тј. у виртуелној учионици школе у курсу Оштро Перце.vi Библиотекар је припремио и додатни наставни материјал, такође, у виртуелној учионици, у курсу Библиотека.vii

Библиотекар и наставници су у четвртом разреду држали часове на тему Прича о медијима током којих су се деца упознала са основним појмовима из области нформационе и медијске писмености: Појам медија, Медијски текст и језик, Штампани и електронски медији, Анализа и разумевање медијске поруке, Креирање медијске поруке.

Затим су за свако одељење организоване додатне активности кроз које су ученици применили стечено знање и пронализили су потребне инфомације за решавање задатака и израђивали разноврсне медијске поруке. За ученике IV1 додатне активности су се одвијале на часовима пројектне наставе Медији, бајка и авантура. Део постигнућа, представа Авантура у Бајкограду презентована је публици кроз програм школске телевизије ТВМ3. Ученици IV2 и VI2 учествовали су у пројекту Здрав живот, који је публици презентован у јуну, а ученици II3 и IV3 су израдили одељењски часопис, који је, такође, представљен у јуну. Део активности је реализован кроз програма за обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића у школи.

О активностима у оквиру појединачних школских пројеката и часова тематске наставе припремљени су прилози на веб страни школе.

Слађана Галушка

 

  1. Истраживање је објављено у часопису Читалиште, број 26, http://citaliste.rs/
  2. Супер учење, Оштро Перце, www.superucenje.org.rs/perce/perce_2014_15/
  3. Школски библиотекар број 6, www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/aktivnosti/publikacije/63-skolski-bibliotekar-broj-6
  4. Опширнији текст о пројекту и завршном сусрету објављен је у школском листу Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf
  5. Опширнији текст о реализацији пројекта у школи објављен је у школском листу Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf
  6. Супер учење, Оштро Перце, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=2
  7. Супер учење, Библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14