Skip to main content

Одлуке

 Одлука о додели уговора, Партија 1 - Екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда

Одлука о додели уговора, Партија 2 - Екскурзија за ученике од петог до шестог разреда

Одлука о додели уговора, Партија 3 - Настава у природи за ученике о првог до четвртог разреда

Одлука о додели уговора, Партија 4 - Дводневна екскурзија за ученике од седмог до осмог разреда