Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 11

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

О јабукама и људима

Тематска настава „О јабукама и људима“ реализована је у седмом разреду током фебруара и марта 2012. године, кроз сарадњу наставника и школског библиотекара.

Ученици су разговарали о значењу и симболици појма „јабука“, упознали се са књижевним, ликовним и филмским делима у којима се јавља мотив јабуке, са значењима фраза „златна јабука“, „јабука раздора“, „забрањено воће“, „An apple a day keeps the doctor away“, „Big apple“ и сл. Радили су литерарне и ликовне радове са темом „Јабука“.

Већина часова је одржана у дигиталној учионици; ученици су користили штампане и електронске изворе информација, развијали информациону и информатичку писменост, радили тестове. Упознали су се са појмовима: дигитална библиотека, електронска књига, електронско учење, ауторска права, информациона писменост, користили су Интернет за проналажење, читање и издвајање одређених делова текста/књига и решавање задатака. Развијали су социјалне вештине, толеранцију, сарадничко и вршњачко учење.

Ученици су основну идеју мапе ума урадили на часу информатике и рачунарства, допунили је на часовима српког језика, а онда су је уметнички уобличили на часовима ликовне културе и од основне идеје да се наведу значења јабуке и фразе у којима се јавља јабука дошли до уметничког дела.

Осим на часовима редовне наставе ученици су радили и на часовима литерарне, библиотечко-новинарске и ликовне секције.

Најбољи литерарни и ликовни радови ученика објављени су у школском листу Чаролије.

Припремљен је материјал за конкурс Креативне школе. Рад под називом „О јабукама и људима“ ушао је у Базу знања Креативне школе.

Активности са ових часова су представљене на стручном семинару Смотра стваралаштва школских библиотекара, 27. априла 2012. године у Нишу. Рад је добио похвалу за допринос развоју школског библиотекарства у тематској целини „Знање за 21. век“.