Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 15

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

Пројекат Шпанија

Током јануара и фебруара 2013. године реализован је пројекат Шпанија у шестом разреду кроз часове географије, историје, информатике и рачунарства, физичког васпитања, српског језика и енглеског језика.

Тема Шпанија је изабрана на предлог наставника географије да се организује час у дигиталној учионици уз примену електронских медија, а из тога је проистекла шира прича - пројекат, у чију реализацију су се укључили наставници шест предмета и библиотекар.

Наставници су упутили ученике на штампане и електронске изворе информација потребне за израду задатаке, међу њима је било магазина за љубитеље путовања, као и веб страна туристичких агенција и портала. Ученици су развијали информациону и медијску писменост, разговарали су о различитим формама медијског текста и порукама које носи текст.

Тако су наставници и ученици дошли на идеју да се прича о Шпанији презентује као туристичко путовање и да се садржај више наставних предмета обради кроз игру - активности туристичке агенције: организација, рекламирање и реализација путовања. Кроз игру ученици су учили и да креирају медијске поруке у различитим облицима и да одреде зашто је одређени облик поруке одговарајући за одређену публику (флајер, пано, видео презентација, усмено излагање, плес, колаж, вест, извештај, новински чланак).

Пројекат има два дела. Први је припрема за час географије, тј. путовање по Шпанији који се организује за путнике, госте.

Ученици шестог разреда уз помоћ наставника израђују наставни материјал (флајер – позивница, пано, видео запис...), и припремају се за улогу туристичких водича - јавни наступ.

Други део је приказ тока припреме и самог часа географије, израда разгледница, вести и извештаја са путовања, обрада видео материјала и постављање на Интернет, као и евалуација пројекта.

Ученици су писали о припремама и часовима, правили колаже од фотографија, а онда и разгледнице са темом Поздрав из Шпаније.

На крају су писали разгледницу са путовања друговима који нису били с њима на часу и припремали прилог за школски лист.

Најуспешнији радови ученика су у школском листу Чаролије.

За део пројекта припремљен је материјал за конкурс Креативне школе. Рад под називом Поздрав из Шпаније је ушао у Базу знања Креативне школе.