Укратко о пројекту

 

 

Наставник

Ученици

Уредници

 

 

Идеја, активности и резултати

Крајем прошле школске године, када смо већ по мало размишљали о плановима за ову годину, решила сам да у школи урадимо пројекат о Његошу, у част актуелне двестогодишњице од рођења овог великана. Замисао сам поделила са колегама када смо радили на планирању за ову школску годину и настојали да се временски и тематски ускладимо и остваримо добру корелацију међу предметима. Већ на првим консултацијама било је јасно да се више колега може укључити у овај пројекат, а доста су допринели и лични афинитети наставника према овом песнику и мислиоцу који заузима посебно место у нашој култури и књижевности.
Крајем октобра најавила сам ученицима осмог разреда тему којом ћемо се дуже бавити и објаснила основне замисли пројекта и кључну идеју да се кроз што више предмета приђе задатој теми. Затим смо се договарали око задужења која сам предвидела и тако формирали неколико тимова у оквиру одељења VIII1 којем предајем и којем сам и разредни старешина.
Први тим су чинили ученици који су добили задатак да прикупе што више значајних и занимљивих података о Његошевом животу и раду и то тако што је сваки пар у оквиру тима имао свој сегмент биографије: Његошево детињство, Школовање, Историјске околности током владавине и Књижевни рад. Сви су упућени да користе информације на поузданим веб странама на интернету и да истражују, а осим тога сугерисала сам им и да прате актуелни серијал о Његошу који је емитовао РТС током новембра, а то се нарочито односило на ученике који су казали да немају приступ интернету.
Други тим добија задужење да у одабраним одломцима из Горског вијенца пронађе архаизме и турцизме и пронађе објашњења за њих путем адекватних речника али и информисања од својих старијих укућана који часто познају ту терминологију. На овом задатку радили су.
У трећем тиму сарађивали су ученици Марко Вукмирица и Ана Ширник, на припреми и интерпретацији сцене из Горског вијенца у којој Вук Мандушић у сну поетично говори о својој заљубљености.
Четврти тим, у саставу Марко Ристић, Душан Бранковиоћ, Лазар Илић и Алекса Тришић, одушевљено је примио свој задатак, а то је сценско извођење комада који сам за њих адаптирала и драматизовала ослањајући се на путопис Љубомира Ненадовића „Писма из Италије“. Овај тим је највредније радио и успео да забави све у свом окружењу.
У петом тиму коначно доминирају девојчице пошто их је чекао један префињени практичан рад, да неке универзалне и лепе мисли из Горског вијенца, које смо заједно пронашли и обележили, старом ћирилицом представе на хамерима. Своју стрпљивост и вештину краснописања овде су нам показале Ана Ширник, Јелена Јовановић и Биљана Јовичић.
Поменути тим, уз помоћ Јелене Димитријевић, постао је шести и радио је на задатку „Други о Његошу“, тако што су из различитих новинских чланака исецали неке цитате познатих личности о Његошу и то онда уз једну репродукцију Његошевог портрета који је урадила Оља Ивањицки, представили на свом паноу.
Седми тим су чинили ученици седмог разреда који су у пројекту о Његошу представљали „седму силу“, пошто смо по идеји наше библиотекарке истовремено кроз цео пројекат провукли и тему о медијима, па смо међу њима нашли новинаре, водитеље, извештаче и све остало што је потребно за нашу, у пројекту основану, ТВМ3.
Специјалан задатак имале су две ученице, као осми тим, да будно прате рад свих осталих тимова и да бележе своје утиске и дешавања током рада на читавом пројекту.
После овако прецизне поделе посла, уследили су часови обраде дела на којима се наш пројекат заправо темељи, а то су Његошев „Горски вијенац“ и Ненадовићев путопис „Писма из Италије“. На тим часовима су сви тимови добили и додатна разјашњења и усмерења за даљи рад. Горски вијенац смо радили два часа, најпре опширно о историјским околностима које Његош узима за основу свог спева, затим о околностима актуелним током Његошевог живота, о жанровском одређењу дела, композицији, језику, ликовима, епским, драмским и лирским елементима у спеву и сл. А на другом часу смо анализирали одабране стихове из Читанке или писма која, у делу, размењују Селим везир и владика Данило. „Писма из Италије“ смо такође радили два часа, најпре упознавање са аутором, са појмом путописа као форме књижевног изражавања, а затим читање задатог одломка и слушање аудио записа комплетног дела које смо преузели од Радио Београда. На другом часу смо кренули са пробама сценског извођења комада који сам за овај пројекат адаптирала и драматизовала ослањајући се управо на оригиналан Ненадовићев путопис. Могу рећи да су ове пробе чиниле задовољство свим ученицима јер су наши глумци заиста добро одрађивали свој посао и сами неизмерно уживали.
У наредним данима месеца новембра сваки слободан тренутак, пре и после часова, користили смо за праћење рада свих тимова, евентуалну помоћ и усмеравања. Највише сам се посветила онима које је чекао наступ уживо на планираном јавном часу, а то су наратори, глумци и рецитатори. Међу онима који су спремали стихове био је и наш наставник историје који је добио Монолог владике Данила и његово учешће је доста значило деци, некако смо се сви нашли на истом задатку и са истом жељом да све буде добро и аутентично иако никаква материјална средства апсолутно нисмо имали. Ипак, ентузијазам, рад и заједнички труд су учинили да све поприми знатно бољу слику и од онога што смо на почетку прижељкивали. Како се јавни час приближавао сви смо постајали још ангажованији, озбиљнији и посвећенији и сви су желели да дају свој прави допринос.
Коначно, 5. децембра презентовали смо све што смо тако дуго припремали и одушевили све који су нас пратили.
Након јавног часа сви смо одахнули задовољни постигнутим резултатима, али тиме наш посао није био завршен. Тек тада је требало средити утиске, разговарати са децом о урађеном, подстицати их да направе своје извештаје о виђеном и вредновати све протекле активности. И так сада након 3 месеца, наш пројекат се приводи крају и сви смо поносни на њега.
Успели смо да остваримо све зацртане циљеве. Ученици су упознали живот и дело Петра II Петровића Његоша и развијали медијску писменост, реализована је интердисциплинарна настава, повезан садржај више наставних предмета, а све то захваљујући веома доброј сарадњи ученика, наставника и библиотекарке.
Ученици су у овом пројекту највише научили заправо кроз игру и вештине које воле да демонстрирају. Њихова креативност је могла да дође до пуног изражаја, стекли су позитивну слику о себи, својим друговима и наставницима, изградили боље самопоуздање и стекли сигурност. У изјавама свих може се чути задовољство које су осећали током оваквог рада и уживање због заједничког доприноса нечему вредном што се организовало у нашој малој школи.