Излагање коначног резултата публици

Питање које се поставило пред наставнике који су реализовали пројекат било је како представити пројекат публици. Да ли направити часопис, брошуру или нешто сасвим друго. Материјал који је припреман за јавни час, уствари телевизијске емисије, био је у облику текста (ворд докуменат), ППТ презентације, аудио и видео записа, ликовних радова, паноа, флајера... При том ученици и наставници су говорили, глумили, свирали.
Дакле требало је представити програм новоосноване ТВМ3, а да то урадимо без правог студија и без телевизијске технике.
Медији су данас постали веома блиски један другоме, новине се објављују онлајн, као и радијске и телевизијске емисије. Књиге, радио, телевизија, новине, све су то различити медији, али је могуће да се садржај који припада једном медију појављује у другом медијском облику. И, ево прилике да се ми придружимо том тренду.
Ученици користе Интернет више него друге медије и то је био разлог да материјал који имамо објавимо у форми која ће њима бити блиска, а да их при том научимо да сами ураде елементе те мултимедијалне презентације и да нам помогну да заједно осмислимо коначни облик.