Праћење и вредновање пројекта

Пројекат је праћен и вреднован на више начина: две ученици осмог разреда су имале задатак да прате ток припреме на часовима редовне наставе и слободних активности, ученици су писали о свом доживљају јавног часа, као учесници или публика. Наставници и библиотекар су пратили и вредновали активности од идеје до коначне реализације. Део тога је представљен у уводним и завршним излагањима наставника, као и у емисији Озбиљни разговори, а део је обајављен касније у извештају.
Извештај, обрада аудио и видео материјала, припремање прилога за школки лист и постављање коначних презнтација, уследили су у јануару.