Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 15

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

Пројекат "Комуникација"

Пројекат је реализован током септембра и октобра 2012. године. Повезао је активности у вези са Даном писмености и Дечијом недељом.

Како је у септембру Дан писмености, библиотекар је припремио материјал за наставнике и ученике на ту тему, договорено је да се током целог месеца организују активности посвећене писмености: часови редовне наставе и просветно-културне делатности у библиотеци. Наставници српског језика, ТИО/информатике и рачунарства и историје/грађанског васпитања, уз сарадњу са библиотекаром, договорили су се да обраде ту тему и кроз часове тематске наставе. Овим активностима су се у току планирања придружили и наставници француског језика/грађанског васпитања, веронауке и физичког васпитања.

Наставници српског језика, информатике и рачунарства и техничког и информатичког образовања и библиотекар припремили су наставни материјал за часове у осмом разреду:

Ученици се упознају са основним појмовима из области комуникације и језика.

Дечија недеља је протекла је у знаку комуникације и сарадње свих актера у школи.

О пројекту је направљен и прилог за часопис Чаролије бр. 11.

Цео пројекат је представљен на Наставничком већу у оквиру стручног усавршавања на нивоу школе.

Мото обележавања Дечије недеље је „Растемо као једно - Бољи смо заједно“ и по њему је названа презентација.