Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 11

Чаролије бр. 12

Чаролије бр. 13

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

Здрав живот

Пројекат је реализован кроз различите активности током школске године: часови тематске наставе, појединачни часови различитих предмата предмета, предавања за ученике и родитеље, радионице.

Активности су започеле у октобру 2011. током Дечије недеље и поводом обележавања Дан здраве хране, 16. октобра, и наставиле током целе школске године.

Одржана је трибина на којој су педагог и библиотекар представили родитељима ученика пројекат Здрав живот и позвали их на сарадњу у реализацији пројекта. Разговарало се о здравом стилу живота, о навикама у исхрани, о важности физичке активности за развој деце. Родитељима је подељен флајер са саветима на тему здравог живота.

У сарадњи наставника разредне и предментне наставе (физичко васпитање, биологија, српски језик, грађанско васпитање, веронаука и ликовна култура) и библиотекара одржани су заједнички часови у свим одељењима у вези са здравим начином живота, правилном исхраном и физичким вежбањем.

На часовима је коришћена презентација Здравље и здрав стил живота, коју је припремио библиотекар.

Активности су представљене у Чаролијама бр. 9.


Тематска настава Здрав живот

Часови тематске наставе одржани су последње недеље првог полугодишта школске 2011/2012. године у Поповићу у комбинованом одељењу I3/III3 као део школског пројекта Здрав живот.

Како се настава одвија у комбинованом одељењу, повезане су наставне јединице првог и трећег разреда и остварена је сарадња ученика, вршњачко учење. Првог дана часовима је присуствовао школски библиотекар, а последњег дана родитељи – укључени су у активности школе.

Теме током пет дана су биле: Здрав живот и хигијена, Физичка активност, Храна и здравље, Правилан избор намирница, Будите узор деци.

Ученици су читали текстове на ове тему и разговарали о важности правилних навика у исхрани, физичких активности и одржавању хигијене. На часовима је примењена метода за вршњачко вредновање и самовредновање. Ученици су писали и цртали, затим су читали своје текстове и разговарали о ликовним радовима, процењивали их, исправљали и дорађивли.

Наставница Ружица Будимкић је припремила чланак о тематској настави за Чаролије бр. 10.