Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 11

Чаролије бр. 12

Чаролије бр. 13

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

Руже су свуда око нас

Пројектна настава Руже су свуда око нас осмишљена је за часове српског језика, а успоставља корелацију са садржајем других предмета:

 • Биологија, V разред: Украсне биљке - порекло, распрострањеност, боје,
 • Историја, VI разред: Ратови ружа – симболика руже,
 • Географија, VI разред: Бугарска, Долина ружа,
 • Хемија, VIII разред: Алкохоли, Парфеми – одлике, израда и употреба,
 • Ликовна култура: израда честитки са мотивом руже - увежбавање одређене технике
  и брзине израде,
 • Музичка култура: мотив руже у народним и староградским песмама и поп музици – садржај,
  повод за настајање, место извођења, неговање традиције,
 • ТИО, VIII разред: израда радова/презентације у електронском облику.

У пројекту су учествовали ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда у Малом Пожаревцу, а пројекат је трајао од октобра 2012. до маја 2013. године.
Идеја је била да се о појму руже сазнаје и разговара са ученицима из различитих углова, да ученици читају књижевна дела у којима се јавља мотив руже, анализирају и тумаче дела, пишу саставе и цртају на тему Ружа.
У мају је припремљен пано са најбољим ликовним и литерарним радовима ученика свих одељења. Ученици осмог разреда су имали задатак и да наставни материјал, коришћен током школске године на часовима свих предмета, уобличе у ППТ презентацију.

Ученици свих одељења, и наставници, окупили су се 21. маја 2013. године у дигиталној учионици и тада су одржана два јавна часа на којима су представљене активности из пројекта.

Наставница Софија Зећовић представља пројекат у школском листу Чаролије бр. 12, а у истом броју објављени су у најуспешнији литерарни радови ученика.

О току пројекта, циљевима, исходима и вредновању припремљена је презентација за Наставничко веће у оквиру стручног усавршавања у школи.