Контакт

Основна школа

"Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

 

телефон: 011 8253202

имејл адреса

 

Активности

Чаролије бр. 15

Чаролије бр. 14

Чаролије бр. 13

 

Корисни линкови

ДШБС

Антологија српске књижевности

Педагошко друштво Србије

 

Све о медијима

Ово је скупни назив за више различитих програма и активности, реализованих током школске 2012/13. године у свим разредима, а на тему медијске културе и писмености. Циљ је био развијање медијске писмености ученика кроз два сегмента:

  • разумевање медијске поруке - разоткривање елемената, коме је намењена и ко је аутор,
    коју тачку гледишта даје и сл.
  • креирање медијске поруке - избор одговарајуће медијске форме за одређену публику
    и намеру.

У предметној настави програм је реализован, пре свега кроз часове српског језика, информатике и рачунарства (ТИО), историје и грађанског васпитања, али у појединим деловима укључени су и садржаји других предмета.

Пројекти и часови тематске наставе Оштро Перце, Шпанија, Руже су свуда око нас и Комуникација, организовани као засебне целине, имали су међу циљевима и развијање медијске писмености ученика, па су и они део овог школског програма. Ученици су радећи задатке у тим пројектима учили о језику медијске поруке различитих форми: књига, филм, вест, извештај, новински чланак, оглас... Затим су стварали разноврсне медијске поруке: фотографија, фото колаж, разгледница, ППТ презентација, излагање, вест и извештај, литерарни и ликовни радови на задату тему.

Карактеристика ових активности је да су остварене кроз интердисциплинарну наставу и повезивање наставног програма више предмета при обради и утврђивању наставних јединица што је захтевало од ученика коришћење различитих извора информација, штампаних и електронских медија, а још више тимски рад наставника и библиотекара на планирању и реализацији активности, припреми наставног материјала, и вредновању процеса и резултата рада.

У нижим разредима активности су реализоване на часовима српског језика и ликовне културе, али и осталих предмета, јер се у сваком разреду ученици упознају са одређеним врстама медијских порука. У четвртом разреду се систематизује претходно стечено знање, ученици разговарају о различитим медијима (књига, фотографија, радио, телевизија, филм, стрип, интернет...) и креирају поруке различитих облика.

Наставници разредне наставе су активности организовали кроз часове тематске наставе и повезивали их са активностима из пројекта Екологија, и током трајања пројекта сарађивали међусобно и са библиотекаром.

У Чаролијама бр. 13 представљене су неке од активности: часови тематске наставе Мостови, пројекти Фантазија у сумрак и Одељенски часопис, као и други часови у нижим разредима на којима се причало о медијима. Наставница Тања Бабић пише о пројектима рађеним на часовима француског језика.

Тематска настава Мостови повезала је програм Техничког и информатичког образовања, Информатике и рачунарства и рад школског библиотекара кроз активности на којима се развија информациона, медијска и информатичка писменост ученика.

Активности су започеле обрадом наставне јединице „Грађевински објекти у саобраћају“, затим је издвојена тема Мостови, припремљен је наставни материјал и постављен на Мудл платформу, superucenje.org.rs/ucenje/, која је у виртуелној учионици на веб страни школе. Други део активности је реализован на часовима информатике и рачунарства. Ученици су цртали пределе и мостове, израдили и дорадили слике у програму за цртање Paint, припремили фотографије (у програму Picasa) и осмислили текст задатака за тест.

Материјал и припреме за ове часове део су рада који су наставник и библиотекар послали на конкурс „Дигитални час“. Рад је освојио трећу награду и налази се у Зборнику радова „Дигитални час 2012/2013“.