Skip to main content

О школској библиотеци

Школска библиотека ОШ „Милорад Мића Марковић“ састоји се из три дела. Школа има три објекта, па постоје три засебне библиотеке. Оне су у исто време и простор у коме ради педагог школе.

Фонд чини 7000 књига. Већи део је намењен ђацима: лектира, белетристика, уџбеници, енциклопедије, речници, приручници, атласи, сликовнице. Библиотека поседује и мали број дечијих часописа. Наставнички фонд чине књиге из различитих научних области, стручно-педагошка и методичка литература, белетристика и стручни часописи.

У Малој Иванчи библиотека је у приземљу школе, простор је величине 30 m2 и у њему је смештен највећи до фонда школске библиотеке намењен ученицима.
У Поповићу је простор школске библиотеке настао као спомен библиотека породице Марковић. Данас је у њој у смештено 3000 књига, од чега је 1000 намењено ученицима. Део фонда, референтна збирка, лектира и дела савремене дечије књижевности, смештен делом у учионицама.
У Малом Пожаревцу је простор библиотеке око 20 m2, па је и књижни фонд најмањи. Део намењен деци чине лектирни наслови и дела савремене дечије књижевности.

 

Рад библиотеке

У библиотеци у Малој Иванчи се обрађују и позајмљују књиге ученицима и наставницима, држе поједини часови са групама ученика или целим одељењем и ради индивидуално са ученицима. То је и простор за сарадњу са наставницима у вези са организацијом заједничких активности и израдом планова, припрема, извештаја и сл. Током школске 2015/2016. године купљене су књиге, лектира и дела савремене дечије књижевности, посебно за реализацију пројекта Оштро Перце.

Активности школског библиотекара у сва три објекта се одвијају и у учионицама у сарадњи са наставницима разредне и предметне наставе на развијању читалачке, информационе и медијске писмености. Библиотекар учествује у организацији и реализацији школских пројеката и презентацији постигнућа ученика и наставника кроз уређивање школске веб стране и листа Чаролије.

Такође, поједини часови библиотекара и културно-просветне активности се реализују у простору Градске библиотеке Сопот, одељења у Малом Пожаревцу, а тиме се остварује и сарадња са локалном заједницом.

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.