Skip to main content

Е-учење

Електронско учење примењује се у школи од 2011. године.

У е-учионици на Мудл платформи постављају се курсеви на страни Школски пројекти.
Курсеве уређује библиотекар  Слађана Галушка која припрема и наставне материјале самостално или у сарадњи са  наставницима.
На тој страни ученици могу да прате лекције, решавају тестове и презентују своје радове.
Неки курсеви су затворени и могу се пратити само са налогом, а постоји и неколико отворених курсева.

 

Курс Очување културног наслеђа је намењен ученицима четвртог разреда основне школе, али и свима који желе да сазнају шта све чини све културно наслеђе једног народа и како се оно чува. У изради материјала за једну лекцију учествовалису током октобра и новембра 2016. године и ученици IV3Курс Дигитална библиотека је намењен ученицима виших разреда основне школе. Обрађује шест тема:

  • Књиге и библиотека
  • Дигитална библиотека
  • Дигиталне библиотеке - Примери
  • Електронска књига
  • Интернет и библиотека

У оквиру  теме  Дигиталне библиотеке - Примери можете пронаћи корисне линкове за дигитале библиотеке у којима се налазе различити садржаји.

 

У курсу Мостови представљен је наставни материјал за предмет Техничко и информатичко образовање на тему „Мостови“, који су израдили наставник и библиотекар заједно са ученицима шестог разреда.

 

У курсу Екологија постављене су лекције за предмет Чувари природе на тему „Климатске промене“ и тест за проверу знања. Литерарни и ликовни радови ученика су део овог наставног материјала.


Курс Библиотека садржи лекције из више области:

  • књиге
  • читање
  • приказ
  • информациона и медијска писменост
  • креирање медијске поруке