Skip to main content

Обележавање важних дана и догађаја

Обележавање важних дана и догађаја у школској библиотеци током школске године је важна активност која подстиче децу на читање. Успешност те акције подразумева добру сарадњу школског библиотекара са наставницима и јавном библиотеком. Ти дани су и најбољи начин да се укаже на улогу школске библиотеке у образовању, друштву и култури, промовишу најбоља достигнућа библиотекара у раду и успостави боља сарадња са локалном заједницом.

У оквиру месечних планова припремам и материјал за обележавање важних дана и догађаја. То је подсетник за наставнике и ученике, али и предлог активности за обележавање кроз различите програме, часове тематске и пројектне наставе, радионице и сл.

Све ове активности у школи и библиотеци и сарадња библиотекара и наставника доприносе побољшању читалачких навика и писмености ученика, подстичу креативност деце и младих и читање ради забаве и уживања.

Деца се охрабрују да одлазе у библиотеку и користе различите изворе информација, да више читају и код куће и у школи пред друговима, да рецитују и драматизују текстове, да пишу о књигама које читају, али и друге саставе на теме које су њима занимљиве.

Марина Луковић