Нова година

Током припрема за обележавање новогодишњих празника ученици су цртали и писали на тему зиме и нове године и израдили новогодишње честитке.

Дигитални час

У Зборнику радова Наградног конкурса „Дигитални час“ у школској 2015/2016 години су три рада из наше школе:

  1. Здрав живот“, аутори Љиљана Вићовац и Слађана Галушка
  2. Здрав живот - Healthy life“, аутори Јелена Стевановић, Мирослав Станковић и Слађана Галушка
  3. Одељењски часопис Радост“, аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка

У радовима су презентовани школски пројекти Здрав живот и Одељењски часопис, реализовани током 2014/2015. године.

Списак радова који су ушли у Зборник радова „Дигитални час“ у школској 2015/2016 години можете погледати овде.

Фестивал науке

У Основној школи „Цана Марјановић“ у Раљи одржан је 8. децембра 2015. године Фестивал науке на коме се ученици средњих школа и студенти Београдског универзитета презентовали техничка достигнућа и приказивали експерименте.

Петнаест ученика седмог и осмог разреда наше школе, заједно са три наставника и директорком, посетили су фестивал. Ученици су допунили своје знање из физике, хемије и биологије и сами учествовали у појединим експериментима.

Родитељски састанци

Због евидентног мањег залагања ученика, лоших оцена на првом тромесечју и учесталих проблема у понашању појединих ученика, у школи смо 19. новембра 2015. организовали проширене родитељске састанке (за пети, шести и седми разред) којима осим одељенског старешине присуствују и неки предметни наставници, педагог и директор.
Основни циљ ове иницијативе је одлучно скретање пажње родитељима на чињеницу да деца све мање уче, да пружају неупоредиво мање него што могу и да нарочито код куће занемарују све своје школске обавезе.
Одзив родитеља био је половичан, уз примедбу да су махом били присутни родитељи ученика који немају неки изражен проблем у учењу и дисциплини. На састанку је договорено да родитељи систематичније прате рад своје деце, да проверавају извршавање школских обавеза и организацију слободног времена, као и да чешће долазе на индивидуалне састанке са одељенским старешинама, у нади да ће на полугодишту ове мере донети и боље резултате.

Данка Стојановић, одељенски старешина VI1

Угледни час

Угледни час из математике одржан је у VI1 16. новембра 2015. године. Обрађена је наставна јединица „Конструкција неких углова”, а часу је, осим педагога школе Наташе Демић, присуствовала и наставница биологије Бранка Миладиновић.
Циљ часа био је да ученици овладају конструкцијом углова од 60°, 30°, 45°, 75°, 90° користећи шестар и лењир, тако што ће пратити презентацију на видео-биму, а не класично предавање наставника. Реакције ученика, као и присутних колега, на овакав начин обраде нове лекције биле су изузетно позитивне, јер су сви ученици успешно савладавали све кораке приликом обраде непознате лекције, а уједно су били подстакнути на ширење знања из информатике које се може применити на успешније савладавање било које наставне јединице.

Ружица Танасковић, наставница математике