Skip to main content

Рецепт за пријатељство

Радионицу „Рецепт за пријатељство“ реализовали су ученици V1 са својом наставницом српског језика и књижевности Валентином Милетић Тарабановић 8. марта 2034. године. Након обрађене наставне јединице „Дечак и пас“, Данила Киша, а уједно и као припрема за лектиру „Аги и Ема“ наставница је са ученицима обрађивала мотив пријатељства у књижевности. Циљ радионице је развијање социјалних вештина које доприносе развоју појединца и заједнице. Ученици су имали задатак да наброје што више особина које један пријатељ треба да поседује, односно да осмисле прикладну комбинацију особина за „рецепт за пријатељство“; као и да објасне важност пријатељства и да препознају ситуације у којима је видљиво пријатељско понашање. Радионица је заснована на попуњавању листа на којем је нацртана шерпица коју треба испунити рецептом за пријатељство.
Ученици су на креативан начин поновили градиво, дружили се и лепо се забавили.

Валентина Милетић Тарабановић