Skip to main content

Лепе речи

Библиотекар је са учитељима у Малој Иванчи организовао и реализовао креативну радионицу „Лепе речи“ са ученицима од првог до четвртог разреда 25. децембра 2023. године.

Циљ радионице је развијање толеранције, лепог понашања, ненасилне и асертивне комуникације и тимског духа. На почетку радионице учитељи су са ученицима разговарали о пријатељству, особинама које добри пријатељи имају, лепим речима које сви воле да чују. Ученици су били активни, наводили своје примере, коментарисали неке животне ситуације у којима је било потребно рећи некоме лепу реч.

Остатак радионице ученици су провели уз музику и песму. Украшавали су припремљене папириће, писали афирмативне поруке, цртали, писали лепе речи. Украсе су затим качили на јелке.

Током евалуације у разговору са ученицима учитељи су закључили да су сви предвиђени циљеви остварени.

Марина Луковић