Skip to main content

Пројекат из француског језика

Током новембра 2023. ученици осмог разреда радили су пројекат на часовима француског језика са наставницом Светланом Матко. Пројекат је био посвећен безбедности ученика на интернету. Ученици су се поделили у групе и обавили низ истраживања. Прва група је била задужена да истражи и представи правила безбедног коришћења интернета. Друга група је обавила разговоре са осталим разредима у школи и добила информације о томе на који начин ученици користе интернет, телефон и рачунар. Добили смо потребне информације о броју ученика који користе друштвене мреже, колико сати проведе крај телефона и за шта се телефон користи. Највише ученика користи телефон за забаву и друштвене мреже, а много мање за учење. Од добијеног материјала направљени су панои и презентације и на посебном часу презентована су истраживања на француском језику. Пројекат нам је помогао да научимо нове речи, да проширимо знање из граматике, да поновимо правописна правила и да се додатно информишемо о безбедном коришћењу интернета.

Анита Николић VIII2