Skip to main content

Месец књиге

Током октобра 2023. у нашој школи различитим активностима обележен је Месец књиге и Међународни месец школских библиотекара. Библиотекарка је на часовима новинарске секције реализовала са ученицима пројекат „Природа и језик“. Ученици су истраживали књижевна дела у којима је основни мотив природа. Затим су на часу секције анализирали дела, издвајали и неке друге мотиве, писали приказе, илустровали дела, правили постере. Од прикупљеног материјала урађени су панои који красе зидове школске библиотеке. 
Библиотекарка је са учитељицама и ученицима у Поповићу реализовала неколико радионица током којих су ученици представљали своја омиљена књижевна дела. Писали су кратак садржај дела, објашњавали зашто им је баш то дело омиљени, цртали и правили постере. Настао је велики број радова који су спојени у сликовницу Месец књиге.
Све реализоване ктивности имале су за циљ развијање љубави према књизи и читању, неговање језичке и говорне културе, развијање свести о потреби за читањем.

Марина Луковић