Skip to main content

Пројекти

img 0981Ученици млађих разреда наше школе боравили су на Тари од 20. до 27. марта 2023. године на рекративној настави. Током тог периода ученици из Мале Иванче и ученици III2 из Малог Пожаревца реализоваи су неколико заједничких пројеката.
Пројекат „Пролеће је, пролеће је“ имао је више циљева: оспособљавање ученика да своје мисли обликују правилним реченицама и да реченице повезују у логичке целине, упућивање ученика да садржаје из непосредне стварности организовано посматрају и описују, уочавање лепоте природе и развој љубави према њој, оспособљавање ученика да процењују свој рад и рад својих другара и сарадничко учење. Прво је реализована говорна вежба а затим су ученици писали честитку меди за Дан пролећа. Након прочитаних честитки, ученици су откривали веснике пролећа које су извлачили из кутије и описивали их. Следи израда пролећних круница за главу са мотивима везаним за пролеће, цветно дрво, инсекте, пчеле, цвеће. Ученици су показали велики труд и креативност. Затим су уследиле активности на отвореном. Ученици су уочавали промене у природи, фотографисали природу у околини павиљона и правили букете од набраног цвећа. Самопроцена је урађена на основу богатства ученичких радова. Ученици су веома лепо прихватили овај начин рада, потрудили се да буду што маштовитији и креативнији. Највећа вредност је што су ученици међусобно сарађивали.
Пројекат „Звуци шуме“ реализован је у павиљону и у околној шуми. На почетку су ученици цртали план места боравка и зеленом бојом бојили простор који доприноси здравој животној средини, а црном загађиваче. Затим су уживали у експерименту који су уз помоћ учитељица урадили. Посматрали су како шишарке бора реагују на влажно време. Када су утврдили да је време лепо у оближњој шуми, сналазили су се без компаса наводећи начине на које могу да се снађу и остављали поруке за лакше сналажење у шуми. Затим су брали пољско цвеће, правили букете, правили рођенданске торте од различитих материјала и уживали у природи. На крају су у павиљонима уредили пано. Ученици су били веома мотивисани за рад. Сарађивали су на различите начине и подржавали једне друге. Сваки појединац је желео да допринесе успеху групе. Рад се одвијао у пријатној атмосфери.
Фотографије се могу видети на блогу Моја мала дружина.

Гордана Косанић