Сарадњом против конфликта

Радионица „Сарадњом против конфликта“ одржана је 13. фебруара 2023. године са свим ученицима у Поповићу на часовима одељенског старешине у трајању два школска часа. Циљ радионице је био да се укаже на значај и значања разумног решења за сукобљене стране и да се сукоб не сме доживети као борба у којој се мора победити, као и расветљавање неких ситуација које доводе до сукоба. Подељени у две групе ученици су решавали конкретне ситуације које су анализирали и одређивали да ли се ради о конфликту или сарадњи. Наводили су примере из свакодневног живота које су појашњавали и анализирали, а који се тичу сукоба. Говорили су о осећањима која прате конфликтну ситуацију, давали решања како да се та осећања превазиђу и савете за успешнију комуникацију са другим учесницима конфликта. Зaтим су ученици цртали у пару везаним рукама покушавајући да се договоре. Разговарали смо о томе како су се понашали током ове активности и уочавали су сличности између њихових поступака и поступака актера басне о два магарца.
На другом часу ученици су читали и анализирали причу под називом „Ексери у огради”. Следећа активност је реализована тако што је постављен проблем који означава почетак сукоба. Ученици су давали идеје како је сукоб могао да се реши. Идеје су записивали и касније их поређали по редоследу како ученици виде разрешење. Закључено је да је најбоље решење онда када су обе стране задовољне. Потом су ученици исписивали Рецепт за пријатељство и издвојили да је за добро пријатељство потребно пуно стрпљења, љубави, толеранције, искрености, смеха и шале. На крају су уредили пано који ће красити хол школе.
Радионица је успешно реализована. Фотографије се могу видети на фејсбук страници Новинарске секције.  

Ружица Будимкић и Сања Петровић

saradnja1

saradnja