Међународни дан безбедног интернета

Поводом Међународног дана безбедног интернета учитељице Ружица Будимкић и Сања Петровић у сарадњи са наставницом енглеског језика Марином Ружић и библиотекарком Марином Луковић реализовале су радионицу 9. фебруара 2023. године са свим ученицима од првог до четвртог разреда.  Радионици је присуствовала и помоћник директора Јелена Стевановић. Иницијатива је кренула од Сање Петровић која је члан Тима заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Циљ радионице је превенција у спречавању дигиталног насиља као и његово препознавање и откривање. На почетку радионице библиотекар је са ученицима разговарао о добрим и лошим странама интернета, о дигиталном насиљу, како га препознати и коме се обратити када се утврди његово постојање. Након тога ученици су са наставницом енглеског језика спајали реченице употребљавајући модалне глаголе са речима, реченицама и фразама које се најчешће употребљавају на интернету. Тако спојене реченице лепили су на унапред припремљен хамер у колоне безбедно/опасно односно Safe/Unsafe. Хамер ће остати у холу школе као подсетник. Затим су са учитељицама решавали ситуације и проблеме који се тичу безбедности деце на интернету. Ученици су показале велико интересовање, али и знање и сналажљивост у потенцијално опасним ситуацијама. Показали су да умеју да препознају интернет насиље, да су им познати термини интернет насилник, лажни профили, крађа идентитета, интернет преваре. Током евалуације наставнице су се сложиле да су циљеви радионице остварени.
Фотографије са радионице могу се погледати на интернет страници учитељице Сање Петровић.

Марина Луковић

safe

svi