Безбедност деце на интернету

У циљу превенције насиља, а као члан Тима, предметни наставник француског језика, грађанског васпитања и одељенски старешина, наставница Светлана Матко одржала је предавања на тему „Безбедност деце на интернету“. Предавању које је одржано 1. фебруара у Малом Пожаревцу су присуствовали ученици V2 и VIII2, а предавању у Малој Иванчи одржаном 2. фебруара 2023. присуствовали су ученици VI, VI1 и VIII1.
Будући да је тема била блиска ученицима, радо су и пажљиво пратили излагање и учествовали у њему питањима, коментарима и сугестијама. Били су изненађени појединим релативно новим терминима, као и поражавајућом статистиком о насиљу на интернету.

Светлана Матко