Skip to main content

Пројекат Бајкопис

Током првог полугодишта 2022/2023. наставници Марина Луковић, Марина Ружић, Нада Аранђеловић и Саша Живановић реализовали су пројекат Бајкопис са ученицима V1.  Циљеви пројекта су књижевнотеоријска анализа прочитаних бајки и митолошких текстова, развијање медијске писмености ученика, усвајање граматике и вокабулара енглеског језика, израда Вилинграда и цртање вила и чаробњака. Ученици су читали и анализирали народне и ауторске бајке, митолошке песме и митолошке текстове, одломак „Хобита“ Џ.Р.Толкона. Након тога су писали саставе на више задатих тема, цртали виле и чаробњаке. Посебно су били активни на часовима новинарске секције где су припремали текстове, обрађивали фотографије и уређивали часопис Бајкопис.
На часовима технике и технологије правили су макете вилиних кућица од различитих материјала. Затим су у школском дворишту проналазили кутке где су уредили Вилинград.
Током новембра и децембра 2022. на часовима енглеског језика реализовани су часови пројектне наставе на тему бајки. Ученици су препознавали бајке на енглеском језику, именовали главне ликове и спајали називе бајки са њиховим главним обележјима. На часовима је обрађивана бајка „Црвенкапа“. Кроз бајку ученици су увежбавали вокабулар, нарочито синониме придева и трајно и просто садашње време. Ученицима је пуштен кратак филм у ком се тражи од њих да направе своју верзију Црвенкапе. Два пројекта ученика су урађена у виду драмског текста. На часовима додатне наставе наставник је са ученицима увежбавао драматизацију једне верзије „Црвенкапе“ - „Блесава прича или на енглеском "А crazy story" у којој се преплиће више бајки. Сценографију бајке су радили ученици осмог разреда. Бајка је јавно представљена 30. децембра 2022. и снимљена под називом Little Red Riding Hood.
Током евалуације пројекта закључено је да су сви циљеви успешно остварени.

Марина Луковић, Марина Ружић

bajka2

bajka1