Skip to main content

Спречавање насиља и дискриминације

tolУ току новембра 2022. реализовано је низ планираних превентивних активности Тима за за заштиту од насиља: стручно усавршавање наставника на седници Наставничког већа у вези са трговином људима, радионице о толеранцији и у млађим и у старијим разредима на заједничким часовима веронауке и грађанског васпитања, на часу српског језика, чоса, филозофије за децу.

Поводом Светског дана толеранције који се обележава 16. новембра са ученицима петог и шестог разреда који прате грађанско васпитање наставница Данка Стојановић реализовала је радионицу о толеранцији. Ученици су говорили о томе шта за њих значи толеранција и како се она остварује у комуникацији и одредили су вештине које сваки човек треба да развија да би имао коректан став према другима. Ученици су затим урадили и диван пано на ову тему који је изложен у холу школе и може послужити свим ученицима као добар подсетник.

Наставници Срећко Глигоријевић и Марина Луковић на заједничком часу грађанског васпитања и веронауке реализовали су са ученицима VI1 радионицу о толеранцији 23. новембра 2022. године. Ученици су на почетку радионице тумачили значење речи толеранција, предрасуде, дискриминација. Након тога кратком игром издвајања по различитим основама показали су колико су сви међусобно различити. Вероучитељ је са ученицима разговарао о верској толеранцији, поштовању и поштењу. Ученици су затим наводили своје примере толеранције, дискриминације и предрасуда из окружења или из књижевности и медија. На самом крају уредили су пано о толеранцији. Ученици су разумели значај толеранције у савременом друштву, истакли штетне и негативне стране предрасуда и дискриминације, показали да владају овим терминима и да познају њихова значења.

На тему толеранције наставница Данка Стојановић разговарала је и са ученицима седмог разреда  током три новембарска часа слободне наставне активности Филозофија са децом. Ученици су имали могућност да изнесу своје схватање појма толеранција, наводили су многобројне примере и поступке који доприносе толеранцији како у школи, тако и у друштву уопште. Разговарало се и о узроцима нетолерантних понашања, последицама које то доноси, али и о неопходним активностима, знањима и вештинама које сваки човек мора да негује да би остваривао добру комуникацију, поштовао различитости и уважавао друге људе. Ученици су били веома инспирисани да отворено говоре на ову тему, да анализирају своје непосредно окружење и да износе ставове о томе колико наше друштво и наш менталитет негује толеранцију и где најчешће владају предрасуде и неразумевање. Сложили су се да ови часови помажу младим људима да преиспитају неке своје ставове и да разумеју колико је важно да се научи добра комуникација. Трећег часа су читали најлепше цитате о толеранцији који су пореклом из целог света и тумачили их.

Са ученицима осмог разреда на часу српског језика и књижевности наставница Данка Стојановић, урадила је веома корисну и едукативну радионицу Борба против насиља која има за циљ препознавање и спречавање насиља, а нарочито вршњачког насиља. За ову прилику идеално је послужила Андрићева приповетка „Деца“ коју су осмаци прочитали у оквиру домаће лектире и у оквиру пројекта који смо током новембра посветили овом нашем најпознатијем писцу, поводом шездесетогодишњице од доделе Нобелове награде. Након што је на претходном часу урађена књижевнотеоријска анализа, током овог другог часа, на радионици, ученици су најпре изнели своја детаљна запажања о врстама насиља које су присутне у Андрићевој причи, затим су подељени у три групе и свака група је добила фотографије са различитим мотивима насиља, а затим су их коментарисали, идентификовали жртве, насилнике, врсту насиља и потом о свакој врсти насиља детаљније читали са наставних листића који су припремљени, а који могу помоћи да се у свакој ситуацији препозна насиље. Ученици су наводили и примере насилних ситуација из свог окружења, а затим је разговарано о томе како треба поступати да се избегне насиље, али и шта учинити ако се насиље ипак догоди, било да смо жртве или посматрачи. У том смислу, опет су се вратили приповеци „Деца“ и сада са више знања о свему анализирали узроке и последице насиља у овој причи, али и уопште. Помоћу технике Дрво проблема на табли представљено је све што може да узрокује насиље, а онда су се присетили и какве консеквенце рађа насилничко понашање. За крај су заједно предлагана решења која могу помоћи ако неко доживи насиље, као што су тражење помоћи од блиских или стручних људи, пријављивање сваке врсте насиља, суочавање са проблемом, савладавање страха, пружање подршке сваком ко је жртва и сл. Ученици су били врло активни и показали су изражено интересовање за ову важну тему, али и доста знања везаних за препознавање насиља, његове врсте и начине како треба поступати ако се насиље догоди. Циљ ове радионице је тиме и остварен.

Ученици III2 реализовали су са својом учитељицом Горданом Косанић низ интересантних активности посвећеним борби против насиља. У оквиру радионице Упознај себе учитељица је разговарала са ученицима о добрим и лошим особинама. Ученици су осликали руке и на прстима писали три добре и две лоше особине које су читали, анализирали, а затим залепили на пано. Заједнички закључак је да би некоме веровали и имали поверења потребно га је добро познавати. Затим су ученици писали једни другима поруке пријатељства. Следећа активност била је Игра поверења која је реализована у пару. Један ученик држи фотографију и даје усмена упуства свом пару који треба да нацрта исти такав цртеж. Цртеж је повезан са обрађеним градивом. И ова активност је добринела изградњи јачању заједништва, а које јачају поверење међу ученицима. Од почетка школске године на крају сваког месеца кроз радионицу „Похваљујем те“ ученици бирају између себе ученика који тог месеца заслужује диплому због лепог понашања, залагања на часу, помоћи дргу… Циљ је да уочавају и издвоје позитивне особине ученика, негује поштовање међу ученицима и стварање подстицајног окружења за развој позитивних примера понашања. Фотографије са свих радионица могу се погледати на блогу Моја мала дружина.

Ученици IV2 реализовали су са учитељицом Љиљаном Вићовац радионицу 16. новембра посвећену толеранцији. Ученици су добили истраживачки задатак да фотографијом забележе све уочене различитости које чине складну целину у својој околини. На часу одељењског старешине причу о толеранцији започели су анализом добијених фотографија. Затим су решавали тест „Колико смо толеранти“, а кроз причу о новом ученику препознали су ситуације које осликавају стереотипе, предрасуде, дискриминацију и толеранцију и тако проширили своје знање о наведеним појмовима. Причом „Како је настала дуга“ разумели су колико је свако од нас важан. Следећа активност била је израда паноа. Кроз акростих наводили су појмове који нас асоцирају на толеранцију, писали су изреке на ту тему и илустровали. Учитељица је од приспелих фотографија урадила филм Међународни дан толеранције.

Наташа Демић

tol4

tol1