Лепо је када имамо поверења у људе

hajdiУченици III2 су током новембра 2022. читајући роман „Хајди“ реализовали са својом учитељицом Горданом Косанић пројекат „Све ће се лепо свршити када имамо поверења у људе“.
Циљеви пројекта су развијање навика да се самостално служе књигом; развијање љубави према књизи и читалачког укуса; развијање вештине читања, увежбавање и усавршавање технике читања у себи (усмереног читања); подстицање на истраживачки рад, стваралаштво и креативно писање; промоција дечијег стваралаштава; развијање сарадничког односа и такмичарског духа; развијање мотивације за учење; неговање сарадње и тимског рада; богаћење речника, језичког и стилског израза; усавршавање способности сналажења у новим ситуацијама; неговање моралних и естетских вредности.

Ученици су након читања романа разговарали са учитељицом о аутору дела, роману као књижевној врсти, основним мотивима дела, поступцима ликова. У учионици је формиран читалачки кутак у којем су ученици читали своје омиљене делове, описе природе и дијалоге. Затим су правили мапе уме, израђивали постере главних јунака, писали дневнике главник јунака и стављаи се у њихову улогу, издвајали су лепе мисли. На крају пројекта урадили су пано.
Током анализе пројекта закључили су да им се књига допала, а највише лик љупке и племените девојчице Хајди која је успела да се снађе живећи у различитим срединама. Као потешкоћу су изнели обимност романа, али им се допало им се што су на један другачији начин обрадили ову лектиру. Може се закључити да су сви постављени циљеви остварени.
Фотографије се могу погледати на блогу Моја мала дружина.

Гордана Косанић