Јубилеј – 130 година од рођења Иве Андрића

ivo1Наставнице српског језика, ликовне и музичке културе, библиотекарка и ученици старијих разреда обележили су 130 година од рођења Иве Андрића различитим активностима током новембра 2022. Ученици су читали дела предвиђена планом и програмом за српски језик и књижевност, анализирали их, издвајали мотиве, проналазили значајне мисли о животу, уметности, љубави. Правили су презентације и паное о животу и раду нашег нобеловца. На часовима ликовне културе цртали су портрете Иве Андрића, илустровали прочитана дела, правили макете мостова.
На јавном часу одржаном 5.децембра 2022. године ученици су у Малој Иванчи презентовали своја истраживања. Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић, наставници Валентина Милетић Тарабановић, Марина Ружић, Слободан Карановић, Сава Стевановић, Марина Луковић и ученици од четвртог до осмог разреда.
Ученик седмог разреда Матеја Стевановић представио је своје истраживање - биографске подадке, учешће Иве Андрића у покрету Млада Босна, доделу Новелове награде и неке занимљивости из живота славног писца. Ученици шестог разреда предсавили су своје истраживање о поетском раду и прочитали неколико Андрићевих песама. Затим су ученице шестог разреда извеле кореографију инспирисане Аскином игром, коју су осмислиле са наставницом музичке културе на музику Јосифа Маринковића „Слике са села“. Ученици петог разреда читали су цитате које су издвајали из Андрићевих дела. На самом крају Катарина Козић и Михајло Констадиновић, ученици осмог разреда, представили су постер са мотивима из Андрићевих дела.
Реализованим активностима остварени су предвиђени циљеви: боље упознавање ученика са животом и делом Иве Андрића, читање и књижевнотеоријска анализа прочитаних дела, развијање љубави према националној књижевности, креативности и маште.

Марина Луковић