Skip to main content

Угледни час из српског језика и књижевности

narodУгледни час из српског језика и књижевности „Највредније шти имамо јесте живот“ реализовала је наставница српског језика Валентина Милетић Тарабановић 30. новембра 2022. године са ученицима VIII1. Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић, наставници Саша Живановић и Марина Ружић и библиотекар Марина Луковић.
Ученици су читали и анализирали приповетку „Све ће то народ позлатили“ Лазе Лазаревића. Били су подељени у четири групе и свака група је добила истраживачке задатке које је презентовала током угледног часа. Групе су извештавале о животу и раду Лазе Лазаревића, издвајали историјске податке о српско-турким ратовима, издвајали непознате речи за које су тражили синонимна значења. Зтим су говорили о статичким и динамичким мотивима, поредили главне ликове, издвајали тему, идеју и стилска изражајна средства. Након тога изнели су критички осврт о односу државе према ратним војним инвалидима и њиховим проблемима током историје. Ученици су били веома активни, групе су се међусобно допуњавале и коментарисале задатке. Након излагања група, ученици су међусобно оцењивали једни друге. На самом крају часа представљен је заједнички рад наставнице и ученика - постер креиран помоћу веб алата Canva. Затим је поновљено градиво помоћу асоцијације коју је осмислила наставница Валентина. Током евалуације часа ученици су истакли да су задовољни својим радом, као и радом целог одељења, док су их присутни похвалили. Час је био леп, занимљив и креативан, видело се да је уложено много труда, а рад ученика и наставника је био синхронизован.

Марина Луковић