Skip to main content

Стручно усавршавање у установи

На седници Наставничког већа, 15. новембра 2022. године, педагог школе Наташа Демић, одржала је стручно усавршавање кроз кратко предавање и радионицу на тему трговине људима. Основни циљ ових активности био је упознавање наставничког већа са начином поступања у случају сумње на трговину људима и практично примењивање листе индикатора за прелиминарну идентификацију ученика као полазна основа за даље поступање.
Члановима наставничког већа, неколико дана раније, биле су доступне на е-учионици две презентације: једна која се бави подсећањем на облике и нивое насиља, као и на начине поступања, и друга која се односи на трговину људима и листу индикатора. Сви су добили задатак да се информишу о садржају презентација како би били ефикаснији на самом састанку. Педагог школе је, најпре, подсетила чланове већа на основне појмове у вези са трговином људима, затим истакла које су све улоге Установе (превенција, благовремено препознавање ризика, благовремена интервенција и обезбеђивање подршке ученику у процесу реинтеграције), а затим је било речи о начинима реаговања када се јави сумња или постоји сазнање на овај облик насиља. Истакнуте су институције које чине спољну мрежу а којима се школа може обратити са посебним акцентом на Центар за заштиту жртава трговине људима. Након тога, педагог је објаснила шта чини листу индикатора, како су груписани и како су рангирани и објаснила је како се Листа користи. Након тога, чланови наставничког већа, подељени у две групе, радили су радионицу: Примена индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима помоћу студије случаја. Радионицу је водила и усмеравала педагог. Сваки учесник је добио Листу индикатора а свака група по једну ситуацију коју су требали на нивоу групе да анализирају и одговоре на питања:

  • Који су кораци које је потребно да школа предузме?
  • Кога школа прво обавештава о сазнању које има?
  • Да ли и кога школа укључује од спољашње мреже заштите?
  • Који индикатори су идентификовани?

Након времена датог за рад, групе су излагале своје мишљење, а одговори на питања водили су ка детаљној анализи случаја и плодној дискусији између група. На основу изнетих решења, питања, дилема, може се рећи да су исходи у потпуности остварени, а наставници оснажени у примени Листе индикатора као и у сналажењу у ситуацијама када постоји сумња или сазнање о трговини људима као најсложенијем облику насиља којем деца односно ученици могу бити изложени.

Наташа Демић

su2

su1