Skip to main content

Разумевање сопствених осећања

os2Обележавајући Дечију недељу са ученицима V1 и V2, педагог школе је реализовала радионицу Разумевање наших сопствених осећања, 4. и 5. октобра 2022.
Циљ ове активности је да деца препознају своја осећања, да разговарају о њима, да истраже различите речи којим се изражавају осећања а, самим тим, богате и речник, као и да искусе заједнички рад, односно рад у групама. Пре саме радионице, у уводном делу, успостављена су, договором и предлозима деце, основна правила која помажу да се боље ради заједно: да подижу руку када хоће нешто да кажу, да слушају једни друге, кад један прича, други слушају, не упадају другима у реч, не вичу и сл. Ова, заједнички успостављена правила, била су на видном месту као подсетник током часа. Као и у периоду пре пандемије, ови часови су били изразито динамични. Код ученика оба одељења радионица је била јако успешна, деца су била заинтересована, радо учествовала у свим активностима, а разговором сам их усмеравала да разумеју везе између осећања, израза лица и говора тела. Издвајајући ситуације које их чине срећним односно тужним, по групама, дошли су до закључка да свако има емоције које могу бити добре или лоше и да је сасвим у реду да о стварима имају различита осећања. Продукт радионице био је мини пано у оба одељења где су на стикерима различите боје дефинисали кратко шта их чини срећним односно тужним. У вредновању часа коментар деце је био да им се свиђа групи рад, да би волели чешће тако да раде и да су научили нове речи којим се исказују осећања.
Оваквим радом деца се вежбају да слушају једни друге а препознавање својих осећања и осетљивост за осећања других треба стално вежбати и развијати код деце.

Наташа Демић

os3

os1