Међународни дан људских права

Међународни дан људских права обележен је у нашој школи различитим активностима од 6. до 10. децембра 2021. године. Ученици су у сва три објекта разговарали са својим учитељима и разредним старешинама о људским правима, поштоваљу истих и кршењу, толеранцији, дискриминацији, насиљу и предрасудама. На часовима грађанског васпитања ученици су реализовали радионице током којих су на креативан начин представили најзначајнија људска права. Глумили су и решавали конкретна питања која се тичу поштовања и кршења људских права, тумачили стрип о дечијим правима, решавали квиз, цртали су и писали о дечијим и људским правима. Од припремљеног материјала направљени су панои.
Ученици су разумели значај обележавања овог важног датума и истакли да се о овим темама мора говорити током целе школске године.

Марина Луковић

dan1

dan2