Одговоран однос према здављу

zdravoТоком септембра у сва три објекта наше школе реализовано је низ различитих активности којима се унапређују међупредметне компентеције ученика Одговоран однос према здрављу и Одговорно учешће у демократском друштву.

Циљеви активности су развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, развијање свести о родној равноправности.

Све активности су представљене у документу „Одговоран однос према здрављу и родна равноправност“.

Марина Луковић