Обавештење за ученике 8. разреда

- Испит из српског/матерњег језика је у среду, 23. 6. 2021. године у 9 часова, из математике у четвртак, 24. 6. 2021. у 9 часова и испит са комбинованим тестом је у петак, 25. 6. 2021. у 9 часова.

- Дозвољени прибор за ученике: за српски/матерњи језик и комбиновани тест – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, за математику – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар.

- Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.

- Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика.

- У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика.

- Сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит.

- Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Председник школске комисије
Ксенија Илић