Мондријанова формула уметности у II2

mondrijanПоводом Маја месеца математике који организује Центар за промоцију науке ученици II2 су 28. маја 2021. године учествовали у интерактивној радионици Мондријанова формула уметности коју су осмислиле Ивана Павковић и Таља Олеар Гојић.

Ово је била прилика да повежемо наставне садржаје математике и ликовне културе. Ученици су се на почетку, кроз презентацију, упознали са радом Пита Мондријана, а затим су стварали своја ликовна дела по узору на овог уметника.
Допуњавали су дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву. Уз помоћ лењира су по добијеној фигури, исцртавали нормалне и паралелне праве и тако добијали различите правоугаонике и квадрате.
Добијене правоугаонике и квадрате су бојили основним бојама (црвеном, плавом и жутом). Помоћу лењира подебљавали су линије црним фломастером и тако добили цртеж по узору на Пита Мондријана.

Затим су цртали мотиве по жељи и поновили поступак цртања правих и бојења. 

На занимљив начин ђаци су поновили садржаје из геометрије (подударне, симетричне фигуре, паралелне и нормалне праве, цртање правоугаоника и квадрата), научили које су основне боје и развијали прецизност у раду.

Љиљана Вићовац