АКТИВНОСТИ У II2

puzБајколики свет Ханса Кристијана Андерсена

Пројекат „Бајколики свет Ханса Кристијана Андерсена“ реализован је током два наставна дана 12.и 13. маја 2021. године. Повезани су садржаји српског језика, ликовне културе, света око нас и чоса. Након обраде бајки „Принцеза на зрну грашка“ и „Царево ново одело“ ученици су подељени у две групе.
Имали су задатак да прочитају бајке „Цвеће мале иде“ и „Пуж и ружин грм“ и пронађу занимљиве чињенице о Андерсену.
Током реализације пројекта ученици су бајке представили кроз сликовницу, истраживали су занимљивости о ружама, пужевима, биљкама у нашем крају и веровањима која се везују за поједине биљке, илустровали су ликове из бајки и на крају проналазили скривене поруке које су се налазиле у коверти. Ученици су их читали и повезивали са наученим бајкама.

Ухвати ритам

Познато је да физичка активност и кретање благотворно делују на људски организам. Плес као универзални језик који сви разумеју, најбољи је пут до опуштања и постизања бољег опшег психофизичког стања. Пројекат ,,Ухвати ритам" реализован је током целе школске године са ученицима II2 кроз различите активности.
Циљ пројекта је подстицање деце на плес, разумевање да плес позитивно утиче на телесно, ментално, емоционално и социјално здравље, повећање физичке активности, координираности покрета и побољшање и усклађивање покрета тела.
Кроз активност ,,Музичко разгибавање" интегрисани су садржаји физичког и музичког васпитања. За наше музичко разгибавање послужили смо се већ осмишљеним покретима из музичке радионице „Чаробна фрула“. Кроз игру огледала ученици су понављали покрете које су видели и тако развијали концентрацију, памћење и опажање. Следећа активност била је вежба у којој су ученици самостално креирали покрете и тако стварали мале кореографије.

Бројна истраживања су показала позитиван утицај тапшалица на развој различитих вештина код деце које нису директно повезана са музиком . Познато је да се деца са развијеним осећајем за ритам лакше суочавају са различитим моторичким, когнитивним и социјалним изазовима. Тапшалица ,,Бим бам" захтева концентрацију и фокус. Одлична је за развој ритма и координације . Извођењем оваквих музичких активности деца кроз игру овладавају и развијају различите вештине. Наше омиљене кореографије могу се погледати у видео прилозима.

Љиљана Вићовац