Активности у I2

grbСветски дан писања писама

Ученици I2 реализовли су радионицу поводом Међународног дана писања писама, 11. маја 2021. године. Прво су се упознали са врстама писама, одликама и карактеристикама, формом и садржајем заглавља и самог писма. Истакли смо да писма могу бити у писаном и у електронском облику. Научили су како се правилно адресира писмо. Затим су, подељени у групе, писали писмо са екскурзије родитељима, рођацима и симпатији. Коверте су израђивали самостално на часу. На крају раионице ученици су читали своја писма.
Радионица је успешно реализована, ученици су се упознали са новим појмовима, забавили и дружили.
Више о реализацији саме радионице, фотографије и радови ученика могу се погледати на блогу Моја мала дружина.

Дан породице

Ученици I2 реализовли су низ интересантних активности поводом Међународног дана породице, од 10. до 14. маја. Учитељ је са ученицима разговарао о томе шта је породица, које емоције изаива код њих реч породица. Затим су ученици попуњавали слагалицу са подацима о најмлађем и најстаријем члану њихове породице, највишем и најнижем, најзабавнијем, најнежнијем.
Ученицима је посебно било интересантно истраживање о пореклу презимена и израда породичног грба. Следећи задатак био је представљање породице ликовним путем.
Сви радови су презентовани на последњем часу. Радови и фотографије могу се видети на блогу Моја мала дружина.

С природом на ти

Ученици I2 су 20. маја 2021. учестовали у акцији „С природом на ти“ коју Савез учитеља Репулике Срије организује са циљем да промовише и подстакне активностина отвореном - игру, учење и истраживање уприроди, о природи и за природу. У складу са околностима, могућностима и ресурсима наше школе одабрали смо активности игре, учења и истраживања у природи сматрајући да имају велики позитиван утицај на ментално и физичко здравље деце. Са друге стране, боравак на отвореном омогућава и непосредан контакт и доживљај природе, а то је сада, у овој ситуацији, веома важно, јер тек када прођу кроз лично искуство, добро упознају, разумеју и заволе природу, ученици ће моћи да се брину и старају о њој. Активности смо организовали на отвореном у природи на зеленим површинама у близини школе.
Испланирали смо време и место, одабрали активности које ће бити занимљиве свим ученицима, тако да сви буду укључени, нешто ново сазнају и стекну нова искуства,
Ученици су од рецилираног картона правили оквире које су употребили за фотографисање природе. Посматрали су и фотографисали облаке, цвеће, траву. Активност која је посебно била забавна била је израда декорација од цвећа, траве, лишћа. Затим су од гранчица и рециклираног материјал израђивали луткице. Након тога су посматрали облаке, давали им имена, измишљали приче о њима. Шетајући, скупљали су каменчиће различитог облика од којих су правили украсе и сат.
Забавили смо се и доста научили. Уживали смо у реализацији активности на отвореном.Фотографије се могу погледати на блогу Моја мала дружина.

Ученици II2 такође су учествовали у овој акцији. Њихове активности су представљене у филму С природом на ти.

Гордана Косанић