У свету музике

kompozitoriУ периоду од 28. јануара до 25. фебруара 2021. на часовима музичке културе у одељењу IV1 реализован је пројекат „У свету музике“.

Након научене Це-дур лествице, ученици су на креативан и интересантан начин обнављали ноте, цртали, певали и свирали на инструментима, како би приближили свом узрасту сву прецизност и знање потребно да би савладали нотни систем и трајање нота.

Како би се подстакли да стечено знање о нотама примене и почну самостално да стварају своје мелодијске вежбе, ученици су се најпре упознали са биографијама и делима најпознатијих светских композитора, а потом су и они сами стварали своје композиције (мелодијске вежбе).

Одабрали су свој омиљени инструмент, насликали га и представили га на часу, затим су моделовали облик нота и представљали их коришћењем кобинованих ликовних техника.

Након сваке активности ученици су своје радове истакли на паноима у учионици.

Током трајања пројекта ученици су на часовима музичке културе обновили стечена знања и стекли нова на интересантан начин, што је пробудило њихову радозналост и жељу да примењују научена и стичу нова знања.

Поред тога што су часови протекли у добром расположењу, код ученика се развила љубав и интересовање према уметности и музици.

Слађана Миловановић