Лик и дело Светог Саве

sv savaТематски дан „Лик и дело Светог Саве“ реализован је у Поповићу 26. јануара 2021. године са свим ученицима од првог до четвртог разреда.

Време једног школског часа је кратко за реализацију било које наставне јединице са више различитих гледишта. Зато се у пракси чешће користи интегративна, тематска, настава кроз коју ђаци усвајају функционална знања.

Циљ тематске наставе је био да ученици обраде, утврде, прошире, обнове и систематизују знања о Светом Сави кроз групни рад и рад у пару, повезивањем садржаја више наставних предмета.
Активности ученика су биле разноврсне. Они уз, помоћ учитељица, радили на презентацији о Светом Сави, илустровали су обрађене текстове, решавали укрштеницу и осмосмерку везане за историјске чињенице, разговарали са учитељицама о празницима и обичајима.
На часовима верске наставе са вероучитељем Бојаном Миленовићем разговарали су о животу и заслугама Светог Саве за нашу цркву, религију и културу.

Након тога ученици су извели светосавски програм, певали су химну, рецитовали, извели скеч. Крај је био резервисан за квиз о Светом Сави кроз који је поновљено градиво.

Током самопроцене ученика о сопственој успешности и улози у реализацији активности тематског дана, закључено је да су сви постављени циљеви успешно остварени.

Ружица Будимкић