Моба и прело

prelo 4Наставница српског језика Софија Зећовић реализовала је са ученицима петог и седмог разреда у Малом Пожаревцу пројекат „Моба и прело“. На угледном часу 2. априла 2019. године презентовани се резултати и постигнућа ученика.
Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић, наставници Данка Стојановић, Слободан Карановић, Маја Вучић, Милена Илић, Љиљана Вићовац, Марина Луковић и ученици V2 и VII3.
Циљеви пројекта су оспособљавање ученика за правилно коришћење језика у различитим говорним ситуацијама и стицање знања о улози и значају језика у националној култури и традицији. Пројекат је трајао два месеца. Ученици су радили у групи, у пару и индивидуално. Остварена је корелација између српског језика, историје, ликовне и музичке културе.
Задаци на којима су ђаци радили су:
- истражити о животу и раду Вука Стефановића Караџића,
- објаснити карактеристика народних лирских песама,
- објаснити основне карактеристике посленичких народних лирских песама са репрезентативним примерима,
- посетити музеје Народни, Педагошки и Музеј Вука и Доситеја.

Пројектом су код ученика развијане међупредметне компетенције: комуникација, компетенција за целоживотно учење, сарадња, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, дигитална компетенција и естетичка.

Тамара Грујић, ученица VII3, обучена у народну ношњу, током целог угледног часа била је у улози водитеља. Најавила је Алексу Симића VII3, костимираног у Вука Стефановића Караџића који је у првом лицу говорио о Вуковом животу и раду. Убрзо му се придружио Доситеј Обрадовић кога је глумио Немања Павић VII3. Кроз дијалог упознали су публику о сукобу између њих двојице. Ученица петог разреда Анђела Стојановић, у улози Мине Караџић, говорила је прилагођен одломак из представе „Мој отац Вука Караџић“ о породичном животу породице Караџић, школовању, раду и смрти Вука Караџића. Након тога ученици петог разреда смењивали су се и говорили о томе како су савременици видели Вука, прочитали су Вуково писмо Лукијану Мушицком, говорили су о Вуковој подели народне књижевности, о одликама и карактеристикама посленичких лирских песама, о моби и прелу. Излагања ученика пратила је презентација. Наставник историје Слободан Карановић је испричао интересантну причу о фесу, традиционалном делу народне ношње. Потом смо чули песму „Наджњева се момак и девојка“ и Вуков опис мобе. Ученици петог разреда рецитовали су песме у којима је централни мотив моба: „Јабланова моба“, „Моба“, и „Опет о моби“. Након тога је наставница Софија Зећовић причитала Вуков опис игре „Кад се хватају сламке“ и испричала о шалама током моба. Ученици петог разреда надахнуто су говорили о одликама прела, девојачкој спреми, традицији ткања ћилимова, рецитовали песме „Преди момо дарове“, „Кујунџија и хитропреља“. На крају излагања погледали смо инсерт из серије „Вук Караџић“ и кратки филм о прелу и моби који је припремила наставница Софија Зећовић.

Водитељка пројекта Тамара Грујић нашла се на крају и у улози новинара који је урадио евалуацију часа са ученицима и присутним наставницима. Ученицима се много свидео рад током пројекта - проналажење важних информација, прављење паноа, цртање портрета Вука и Мине, посета Народном музеју, Педагошком музеју, Музеју Вука и Доситеја. Све им је то помогло да се припреме и реализују пројекат уз помоћ наставнице. Видело се токм часа да су ученици добро припремљени, да су искористили искуство стечено приликом посете музеја. Наташа Демић је констатовала да је овај пројекат одличан пример који је осмишљен са добрим циљем и реализован тако да сваки сегмент часа зналачки доводи до постављених исхода. При том, деци је храбро дата доминантна улога коју су успели да изнесу.

Марина Луковић

prelo 2

prelo 1